Hình Thức Thanh Toán – Mỹ Phẩm Thanh Dược

– Thanh toán bằng tiền mặt: Qúy khách hàng thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp khi sản phẩm được giao đến nơi.