Phương Thức Giao Hàng

– Cách thức đặt hàng: Qúy nhà đầu tư liên hệ thông tin số lượng đặt hàng, Mỹ Phẩm Thanh Dược sẽ thông báo thời gian nhận hàng dao động từ 3 – 5 ngày kể từ ngày thông báo.